Close
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
  Filters
  Change Language
  Search

  اشنایی با برخی اصطلاحات مندرج روی سموم

  ماده مؤثر :

  به ترکیبات شیمیایی موجود در یک سم تجارتی که دارای خاصیت آفت کشی هستند ماده مؤثر گفته می شود. مثلاً دیازینون 60 درصد امولسیون، دارای 60 درصد ماده مؤثر سمی و 40 درصد مواد همراه غیرسمی است.

  مواد همراه :

  مواد همراه یا قابلیت حل شدن محلول را افزایش داده یا به عنوان ترکیبات امولسیون کننده، خیس کننده عمل می نمایند و باعث رنگین شدن سم نیز می شوند.

  درجه مسموميت (LD 50%):

  مقدار سم خالص بر حسب میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن که باعث مرگ حداقل 50 درصد جانوران مورد آزمایش می شود. هر چه عدد LD50 کوچکتر باشد درجه سمیت آن بیشتر است.

  دوره کارنس :

  عبارت است از مدت زمانی که سم می تواند پس از سمپاشی سمیت خود را حفظ کند، که پس از آن میوه و بار گیاه قابل برداشت می باشد.

  Leave your comment
  Blog archive