Close
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
  Filters
  Change Language
  Search

  باغسازی

  باغسازیهنر ترکیب عناصر معماری، عناصر گیاهی و نمایش آب با یکدیگر است. ، به گونه ای كه نتیجه كار با توجه به شرایط اقلیمی، پاسخگوی انتظارها و آرزوهای مردم فرهنگی خاص باشد.

  زندگی شهرنشینی انسان را از طبیعت جدا می كند، باغ سازی دعوتی است از طبیعت به درون شهر و جامعه، منتها در این حركت طبیعت در رابطه با خواسته انسان ها و فرهنگ آنها به گونه های مختلف به نظم كشیده می شود و به صورتی در می آید كه نه طبیعت كامل است و نه معماری تنها. بلكه حاصل كار كنار آمدن هر یك از عناصر تشكیل دهنده باغ به عناصر دیگر است. باغ سازی ممكن است اهداف متفاوتی برای ایجاد باغ وجود داشته باشد. مانند:

  • باغی كه پیرامون قصری را شكل داده است
  • باغی كه برگرد آرامگاهی ایجاد شده باشد
  • باغی كه برای استفاده همگانی طراحی و ساخته شده باشد.

  ولی همواره یكی از اهداف كلی باغ وصول همنشینی با طبیعت است، كه در نهاد انسان ها وجود دارد.

  هنر باغ‌سازی با تقدم و تأخر زمانی در کشورهایی نظیر ژاپن، ایران، انگلیس، فرانسه و ایتالیا وجود داشته ‌است و در هر یک از این کشورها، این هنر به روش‌ها و شیوه‌های خاص خود انجام می‌گرفته ‌است.

  در نوشته های بعدی میتوانید با انواع سبک های باغسازی آشنا شوید.

  Leave your comment
  Blog archive
  بستن
  اپلیکیشن دیبای سبز
  دانلود از کافه بازار
  دانلود از گوکل پلی