Close
(0) آیتم ها
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
همه دسته ها
  Filters
  انتخاب زبان
  جستجو

  روش های مورد استفاده برای افزایش رنگ گیری میوه

  روش های مورد استفاده برای افزایش رنگ گیری میوه

  روشهای مورد استفاده برای افزایش رنگ گیری میوه

  محلول پاشی با

  1-تیوسیانات (ترجیحا" تیوسیانات پتاسیم)آلار, اتفون

  2-کودهای حاوی پتاس بالا آنهم ترجیحا بعداز آبیاری درختان

  3-کودهای مایع حاوی جلبک دریایی، بعلت وفور اسیدهای آمینه طبیعی مناسبترین زمان محلول پاشی برای درختان سیب ازتیرماه به بعد می باشد. ازنظرفیزیولوژیک بعداز قهوه ای شدن دانه های سیب که اندوخته داخل میوه به حداکثرمی رسد می تواند زمان مناسب برای محلول پاشی جهت رنگ دهی سیب حتی محلول پاشی کلسیم برای سفتی وخوش طعمی وافزایش انبار داری مدنظرقرارگیرد استفاده ازکودهای مایع پتاس بالا که دربازار " 30%-40% - وحتی 50%بصورت مایع عرضه می شود کاربردی ترین روش می باشد آبپاشی وخنک کردن میوه (باخنک شدن میوه تجمع آنتوسیانین درپوست میوه افزایش می یابد).

  4-فسفر:نتایج متناقضی دراین خصوص وجود دارد وهنوز رابطه روشنی درمورد فسفر بدست نیامده است .

  5-کودهای میکرو:تاثیرعنصرآهن به علت اثرمستقیم درافزایش کلروفیل برگ، درآخرفصل رنگ پذیری میوه سیب راتسهیل می کند .افزودن عناصرمیکرو بصورت کلات بخصوص آهن و روی درخاکهای آهکی میوه های خوش رنگ تری را موجب می شوند .

  6-آبـیــــــــــاری: کمبود وافزایش آب هردو باعث کاهش رنگ گیری میوه می گردند ولی تجربه شده درروزهای گرم ,آبیاری سطحی باغ باعث خنک شدن دمای باغ وتشدید رنگ میوه سیب می شود.

  7-عوامل فیزیولوژیکی: مهمترین فاکتوردررنگ پذیری میوه سیب راشامل می شوندکه می توان به موارد زیراشاره کرد، نوع رقم درخت سیب ، مرحله رشد میوه ،اندازه درخت ، نسبت میزان برگ به میوه ،تراکم سیستم تربیت درخت و هرس وتنک کردن میوه 

  8ـآفات امراض:ازمهمترین آفت موثردررنگپذیری میوه سیب طغیان کنه قرمزاروپایی می باشد توضیح این نکته که درباغاتی که کنه قرمز اروپایی طغیان می کنند وبرگها حالت سبزی خودراازدست می دهند رنگپذیری میوه سیب مختل می شودبنابراین سبزی قدرت درختان دررنگپذیری نقش اساسی داردلازم است باغداران درمبارزه باکنه قرمزی جدیت نمایند.

  نظر خود را بیان کنید
  بستن
  اپلیکیشن دیبای سبز
  دانلود از کافه بازار
  دانلود از کافه بازار
  دانلود از گوکل پلی