Close
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
  Filters
  Change Language
  Search

  فاکتور های فعال نمودن رنگدانه انتوسیانین

  مهمترین فاکتورهایی که درفعال نمودن رنگدانه های آنتوسیانین تاثیر دارند عبارتند از:

  1-عوامل محیطی شامل:

  الف ـ نور :کمیت وطول موج نور مخصوصا" طول موجهای آبی -بنفش-ماورای بنفش درفعال نمودن آنتوسیانین ورنگ گیری میوه تاثیرزیادی دارد . طول موجهای دیگر تاثیر کمتری داشته ودراین میان کمترین تاثیرمربوط به مادون قرمز بوده وحتی اثربازدارندگی دارد .

  ب -دما:هوای خنک مخصوصا وجود شب های خنک تاثیرزیادی دررنگ گیری میوه وفعال شدن رنگدانه های قرمزدارد. اثرمثبت دمای پایین چنانچه بعدازآن دردمای بالا باشد به طور کامل خنثی می گردد بسیاری ازمحققین معتقدندکه یکی ازدلایل اصلی افزایش رنگ گیری دردمای پایین بدلیل افزایش فعالیت آنزیم فنیل آلانینلیازدردمای پایین می باشد .

  2-ازت: افزایش میزان نیتروژن خاک ویا انجام محلولپاشی باآن باعث کاهش رنگ گیری میوه می شود مخصوصا اگردیرهنگام مصرف گردد تجربه نشان داده افزودن ازت بصورت اوره یا به فرمهای دیگر به خاک ویا محلول پاشی آن ازخردادماه به بعد (ازفندقی شدن میوه به بعد)رنگ دهی میوه سیب رابه تاخیر می اندازد هرچند استفاده ازت را باغداران جهت بزرگ کردن سایزمیوه می دانند ولی اکثرا دررنگپذیری میوه نتیجه عکس می دهد

  3-پتاسیم : کودهای پتاس دارموجب افزایش آنتوسیانین شده وحتی اثرات منفی کودهای ازته را نیز می توانند خنثی نمایند .توصیه می شود ازاواسط مرداد ماه به بعد در دو نوبت کودهای پتاس بالا ازمحصولات معتبر بصورت محلول پاشی استفاده گردد .

  Leave your comment
  Blog archive
  بستن
  اپلیکیشن دیبای سبز
  دانلود از کافه بازار
  دانلود از گوکل پلی