Close
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
  Filters
  Change Language
  Search

  مضرات شوری خاک برای رشد گیاهان

  1- آب قابل استفاده گياه را کاهش مي‌دهد. به عبارت ديگر در خاک‌هاي شور، گياهان زودتر دچار پژمردگي مي‌شوند که اين پديده را اصطلاحاً خشکي فيزيولوژيکي مي‌گويند. زيرا بدليل شور بودن خاک، گياهان نمي‌توانند آب درون خاک را جذب کنند.

  2-مسموميت بعضي از يونها به مقدار زياد در خاکهاي شور وجود دارند و بر اثر جذب زيادشان توسط گياه، براي آن ايجادمسموميت مي‌کنند که از مهمترين آن‌ها مي توان کلر،سديم و بر را نام برد.

  3- عدم تعادل تغذيه‌اي در خاک شور بدليل وجود زياد بعضي از يونها تغذيه گياه، دچار مشکل مي‌شود. بعنوان مثال در يک خاک شور، بدليل غلظت زياد کلر در محلول خاک و جذب آن بوسيله‌ي گياه، جذب نيترات و سولفات توسط گياه كم مي‌شود. در صورتيكه نيترات و سولفات از يون‌هاي بسيار ضروري در تغذيه گياه هستند. يا بعنوان مثال، جذب زياد سديم توسط گياه، باعث کاهش جذب پتاسيم مي‌شود.

  Leave your comment
  Blog archive
  بستن
  اپلیکیشن دیبای سبز
  دانلود از کافه بازار
  دانلود از گوکل پلی