Close
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
  Filters
  Change Language
  Search

  نکات کلیدی کوددهی گلها

  برای افزایش رشد رویشی گیاه از کود نیتروژن استفاده کنید.

  برای افزایش رشد ریشه ؛ تشکیل گل ومیوه از کود فسفر استفاده کنید.

  برای مقاومت در برابر سرمازدگی وسایرتنشها از کود پتاسیم استفاده کنید.

  برای کمک به جذب عناصرغذایی از کود منیزیم استفاده کنید.

  برای رشد ریشه و افزایش کیفیت محصول و سفت شدن میوه از کود کلسیم استفاده کنید.

  برای رشد جوانه‌های گیاه افزایش شاخه دهی و تولید پروتئین از کود گوگرد استفاده کنید.

  برای افزایش قدرت جوانه زنی بذر. سبزینه گی گیاه و رشد آن از کود آهن استفاده کنید.

  برای جلوگیری از ریزش گل و جوانه ها و گرده افشانی از کود روی استفاده کنید.

  برای افزایش جوانه زنی بذر و زودرسی محصول و مقاومت در برابر آفات و بیماریها از کود منگنز استفاده کنید.

  برای کاهش تجمع نیترات درگیاه از کود مولیبدن استفاده کنید.

  برای رشد ساقه و ریشه و تشکیل گل و میوه از کود بر استفاده کنید.

  برای تشکیل میوه وافزایش طعم و رنگ میوه از کود مس استفاده کنید.

  Leave your comment
  Blog archive