Close
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
  Filters
  Change Language
  Search

  نشانه های عمومی کمبود مواد غذایی

  کلسیم: تغییر رنگ گیاه به سبز تیره، خشکیدگی از نوک برگ آغاز شده و به کل برگ گسترش می یابد، نازک شدن و رنگ پریدگی برگ

  آهن: تغییر رنگ برگ به سمت زرد، عمده رگ برگ های اصلی سبز باقی می مانند.

  پتاسیم: شروع سوختگی نقطه ای از نوک برگ و تغییر رنگ حاشیه برگ ها، تغییر رنگ سوختگی ها در ادامه کمبود، خمیدگی نوک برگ به سمت پایین

  نیتروژن: توقف رشد، رنگ پریدگی شدید گیاه، زردی و سوختگی برگ ها در شرایط کمبود شدید

  منگنز: رنگ پریدگی برگ، رگ برگ های باریک و کوتاه به رنگ سبز تیره باقی می مانند، ایجاد سوختگی های نقطه ای در سطح و کناره برگ ها

  منیزیم: رنگ پریدگی برگ از حاشیه برگ ها، بدون سوختگی نقطه ای، قاشقی شدن کناره برگ ها، مرگ و ریزش برگ ها در شرایط کمبود شدید

  فسفر: رشد کم میان گره ها و تغییر رنگ گیاه به سبز تیره، در شرایط کمبود حادرنگ گیاه به سمت قهوه ای تیره می رود، رنگ نقره ای یا برنزی زیر سطح برگ

  Leave your comment
  Blog archive